Kontakty:
Banská Bystrica: 0905 344 084 bb@autosumo.sk
Bratislava: 0948 447 652 ba@autosumo.sk
Prešov: 0907 906 902 po@autosumo.sk
Zvolen: 0903 805 424 zv@autosumo.sk
EURO SERVICE BUSINESS spol. s r.o. Banská Bystrica, Nám. SNP 14, IČO: 44550197      DIČ:2022737255
Vybrať si medzi dobrom a zlom je v moci každého z nás. Dobrým ľuďom nik nemusí vravieť, aby konali zodpovedne, ani zlých učiť, ako obchádzať zákony...
Ak máte záujem chrániť Vaše vozidlo TECHNOLÓGIU VIN  stačí nás kontaktovať: mailom alebo telefonicky.
Hľadáme nových obchodných partnerov pre regióny Slovenska: žiadosť pošlite na náš mail, ďakujeme.
Banská Bystrica, Zvolen Bratislava, Prešov
  Euro Service Business s.r.o. od roku 1999 bezplatne vzdeláva vedúcich dopravy firiem a organizácií,      ale aj poradcov poisťovní a autoservisov v problematike ochrany vozidiel pred odcudzením.                   Pomáhame šetriť finančné náklady na prevádzku vozidiel a zbytočné starosti.
Euro Service Business s.r.o. od roku 1999 úspešne a spoľahlivo chráni nie len drahé a luxusné automobily.
Brezno: 0911 344 084 br@autosumo.sk
Štúrovo: 0915 971 740 st@autosumo.sk
© 1999-2015 Euro Service Business spol. s r.o., Nám. SNP 14, Banská Bystrica, All rights reserved. Tel.: 0905 - 344 084. Spoločnosť Euro Service Business spol. s r.o. nie je predajca zabezpečovacích zariadení a nezaoberá sa ich montážou.
HOME INFO FOTO VIDEO PARTNERI KONTAKT
Jednoduché a spoľahlivé tipy a triky ako chrániť auto pred krádežou.
KONTAKT
Kontakty:
EURO SERVICE BUSINESS spol. s r.o. Banská Bystrica, Nám. SNP 14, IČO: 44550197      DIČ:2022737255
Hľadáme nových obchodných partnerov pre regióny Slovenska: žiadosť pošlite na náš mail, ďakujeme.
Brezno: 0911 344 084 br@autosumo.sk
Štúrovo: 0915 971 740 st@autosumo.sk
Banská Bystrica: 0905 344 084 bb@autosumo.sk
Prešov: 0907 906 902 po@autosumo.sk
Bratislava: 0948 447 652 ba@autosumo.sk
Zvolen: 0903 805 424 zv@autosumo.sk
© 1999-2015 Euro Service Business spol. s r.o., Banská Bystrica, All rights reserved. Tel.: 0905 - 344 084.
Účinné a spoľahlivé  typy a triky ako chrániť auto pred  krádežou.
Home Foto Partneri Kontakt
Menu