Čo je VIN : podrobnosti nájdete na wikipedia
bežné štandardné
POČET ODCUDZENÝCH VOZIDIEL ZA POSLEDNÝCH 8 ROKOV JE 17.731:
HOME INFO FOTO VIDEO PARTNERI KONTAKT
Jednoduché a spoľahlivé tipy a triky ako chrániť auto pred krádežou.
© 1999-2015 Euro Service Business s.r.o. All rights reserved. Tel.: 0905 - 344 084
Nový partner, vďaka ktorému môžete získať označenie VIN, BEZPLATNE:  poradcovia Rakúskych depozitných a investičných bánk. www.vip-banka.sk
FOTO
Čo je VIN : podrobnosti nájdete na wikipedia
Konkrétne miesta v BB kde boli odcudzené vozidlá za 12 mesiacov :
Konkrétne miesta v BB regióne kde boli odcudzené vozidlá za 3 roky :
© 1999-2015 Euro Service Business spol. s r.o. Banská Bystrica, All rights reserved.  Tel.: 0905 - 344 084  
Menu
Účinné a spoľahlivé  typy a triky ako chrániť auto pred  krádežou.